Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

"Kořeny a květy biblických pojmů" od Milana Balabána

9. 8. 2013 10:36

BALABÁN, Milan. Kořeny a květy biblických pojmů. Eman, 2012, 112 str.

 

Profesorův herbář – theo‑botanika praktická

 

Nejnovější kniha, či spíše knížečka, z pera Milana Balabána sluje velmi příznačně „Kořeny a květy biblických pojmů“. Přední český biblista, jenž pracuje metodami vskutku nevšedními a proplétá svůj výklad nití poesie, nám skrze toto dílko dává nahlédnout do své theologické zahrádky, jejíž živnou půdou (někdy humusem) je Bible. V oné tajuplné zahradě pak coby jednotlivé květy, květiny neb kvítka vzrůstají biblické pojmy, přenádherně kvetouce. A Balabán je trhá, aby nám, usušivše jich, zhotovil jakýsi prazvláštní herbář – herbář seskládaný (a pečlivě sestavený?) z květnatých a rozvětvených slov.

Autor vydával (Aby nás naladil, navnadil, vábil a pábil?) svůj herbář ponejprv postupně v evangelickém měsíčníku Protestant, to asi proto, že i květnatá biblická slova mohou být sezónní, těžko k nalezení, anebo endemická… Nyní se nám jeho tolik kýžené dílo dostává v celosti, takže můžeme přivonět tu i tam, k pojmům „ryze theo‑logickým“ jako „Bůh“, „všemohoucí“, „hřích“ neb „požehnání“, anebo zase jakoby k pojmům „docela lidským (anthropologickým)“, kupříkladu „líbání“, „sen“ a „prsy“. Vedle sebe tu tak nalézáme rozebrané kořeny obrovitých stromů hebrejských sloves (např. „být“) i jemně vypreparované pestrobarevné kvítky jmen podstatných (např. „déšť a dštění“).

Herbář je po odborné stránce zpracován jednak skvěle, jednak směle: V první části je obvykle zmíněno, kde je všude lze danou květinku (u pořádného „stromu“ ukázkový exemplář, až poddruh) v Bibli nalézt; zmínku o místě výskytu vždy již doprovází výčet rozličných jejích pojmenování, který se neleká ani vysoce odborných (původních) termínů hebrejských, řeckých a latinských (V pro autora tolik charakteristickém českém zjednodušeném fonetickém přepise!), vždyť čtenář je sice nepotřebuje znát, ale jejich znalost jej určitě může obohatit (Což teprve, bude-li knížečku číst někdo z theo-botaniků?). Výklad výše nastíněný začasté provází též zmínka o tom, jak s daným kvítkem zacházely autority, nač a jak ho užívaly coby „lék“. Ve druhé části pak jsou uváděny these, které mají nás (laiky i odborníky) vést, navést a dovést k tomu, abychom s biblickými pojmy zacházeli odvážně i opatrně, jako s léčivy (ba drogami, vždyť tak se odborně léčivům z květin říká) a sami jich správně užívali. Ano, biblický pojem je vskutku detailně a přitom poeticky popsán od kořene po květ!

Z toho, co již jsem stačil povědět, by se mohlo zdát, že Balabánova kniha biblické pojmy podrobně vysvětluje a usnadňuje bibli(sti)ckou práci, to by ovšem starý pan profesor nesměl být nesen na vlně „hebrejského myšlení“: Právě tímto prizmatem viděné (hebrejské) biblické pojmy nás totiž nevedou k uzavřené plnosti západní vědy, nýbrž a právě na hlubinu poznání, kde se v černočerné tmě může náhle nasvícena zjevit překrásná růže Pravdy.

Knihu může se zalíbením (pře)číst laik i theolog odborník, budou obohaceni oba; protože je knížka útlá a jednotlivá hesla v ní jsou kraťoučká a jedno každé obstojí samo o sobě, je četba, třebas i rozložená (cesta tramvají neb metrem, chvilka před spaním, přestávka v práci), příjemným a ozdravným zážitkem. Jako každá autorova kniha, je i tato pozváním, tentokrát k práci botanika na biblické zahrádce vlastní.

Velikou chybou by bylo nezmínit pochvalně krásné ilustrace – linoryty – díla to manželů Tureckých, vždyť ilustrace (a detailní kresby) patří ke každému dobrému herbáři.

 

(Vyšlo v Křesťanské revue, www.krestanskarevue.cz)

Zobrazeno 696×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz