Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červenec 2009

22. 7. 2009 10:44

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> (Mt 5, 20 - 26) Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz