Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Srpen 2009

24. 8. 2009 22:21
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Lukáš 18: 9. I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce, podobenství toto: 10. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. 11. Farizeus stoje, takto se sám v…


22. 8. 2009 13:51

Když jsem v Katolickém kancionále narazil na píseň číslo 514, zůstal jsem chvíli jako oněmnělý... "Hospodine všech věcí Pane..." a "Nejmocnější Bože otče..." jsou přece součásti tropu předbělohorské liturgie českých luterských sborů. Bratři…


11. 8. 2009 22:22

Biblický text, jak jej máme první kapitole Geneze nám zní dosti pohádkově (myticky), ale je to zvláštní pohádkový (mytický) text, neboť v sobě má skrytu hlubokou polemiku s tím, co pohádku dělá pohádkou (s mýtem a jeho prvky). Národy kolem Izraele…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz