Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Prosinec 2009

Kázání na text z Lukáše 2, 21-40 o Simeonovi a Anně >>Milí bratři a milé sestry<<, tuto neděli, první po Vánocích, čte Církev z Lukášova evangelia text o setkání Simeona a Anny s narozeným dítětem Ježíšem. Dítě přežilo prvních osm dní, což tehdy…


18. 12. 2009 17:24

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Norbert Lohfink SJ - Alttestamentliche Wissenschaft als Theologie? Úvod Můj referát se zaobírá prací katolického starozákonníka a dnes již emeritního profesora starozákonní exegeze na…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio