Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Duben 2010

24. 4. 2010 23:57

Značně opožděně (sic!), ale přece, neboť jsem dlouho přemýšlel, mám-li jej uveřejnit. VELKOPÁTEČNÍ KÁZÁNÍ <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Kriste, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj ve věrných…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz