Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červen 2010

1. 7. 2010 21:44

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> V této své recenzi se chci podívat na dílo, jenž sice není nejnovější a v dnešní době, žel, asi ani neznámější, a přesto jej lze považovat za součást české klasiky, jako která by rozhodně…


29. 6. 2010 22:47

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } P.hlavička-western { font-size: 16pt; line-height: 0.8cm; text-align: center } P.hlavička-cjk { line-height: 0.8cm; text-align: center } P.hlavička-ctl { font-size: 16pt; line…


29. 6. 2010 22:43

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Ospravedlnění, jiná tradice? Ta židovsko-křesťanská? Vedle helénské (helenistické) je druhou tradicí, která je pro formování našeho…


29. 6. 2010 22:40

Středověké kazatelství v českých zemích: nástin problematikyZdeněk Uhlíř V minulosti bylo a i dnes je kazatelství významným druhem písemnictví. Své postavení si zachovává, ač se v průběhu staletí proměňovalo. Historické studium kazatelství pak může…


27. 6. 2010 21:56

Lk 6, 36-42: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína.…


26. 6. 2010 10:19

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Mystika u Schleiermachera – Tomáš Živný V…


25. 6. 2010 22:43

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Die Mystik bei Schleiermacher – Tomáš…


15. 6. 2010 17:29

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Spánek duše V hrobě býti a v zemi tlíti, to osud mého těla bude, než formu prachu nadobude. Co s duší stane se? Nic, jen vítr si ji odnese! By v poslední den v nic vdechl…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz