Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červenec 2010

13. 7. 2010 12:59

Kázání od Martina ve zdi na text z Lukáše 5, 1-11: Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského, tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z…


7. 7. 2010 11:48

Život křesťanův Svým obsahem a způsobem, jakým ho lze prožít, rovněž svým pohledem na lidi i svět kolem sebe, jichž vnímá, je život křesťanův, křesťanský život, dozajista tím nejkrásnějším, ve kterém je nadto nejvíce vzrušována a drážděna jak hlava…


5. 7. 2010 1:01

Vigilie pro neděli v mezidobí Zapadlo sluncekončí se den odpočinutí,den pro Hospodina,zemřelý Bůh přicházízpět do života,jakoby tomu bylo dnes,ač minula dvě tisíciletí:„Ó, vskutku blažená noc...která spojila zemi s nebem.”Tajemství se děje!Do ticha…


2. 7. 2010 11:05

Růže Často toužím po růži,jež voní tak sladce,ač rudá jest utrpením,jak životodárná krev.Vím již, kde rozkvétá,pokaždé chci tam být,aby v mé ruce špinavé,plátek svůj mohla upustit.Srdce pak se zachvěje,že smím se dotknou té,jež nanejvýš krásná jea…


1. 7. 2010 21:44

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> V této své recenzi se chci podívat na dílo, jenž sice není nejnovější a v dnešní době, žel, asi ani neznámější, a přesto jej lze považovat za součást české klasiky, jako která by rozhodně…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz