Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Únor 2011

6. 2. 2011 23:08

V. Protestantská mystika Velikým vkladem je ono v úvodu citované čtvrté a poněkud pozapomenuté Lutherovo sola: „Sola experientia facit theologum.1“ Takto se konstitučním prvkem protestantské víry stává zkušenost s Boží milostí, kterou ostatně učinil…


6. 2. 2011 23:08

Mystika, zejména pak ta křesťanská, ač v kontextu té obecné „Jako laň dychtí po vodách bystřit, tak prahne duše má po tobě, Bože! (Žalm 42,2)“ „Sola experientia facit theologum! (Martin Luther, WA Tischreden I, 1, 2)“ I, Úvod Ve svém referátu se…


6. 2. 2011 10:00

Biskup beze jménadnes bude Jitřní sloužit...Z ticha temnoty vychází průvodmířící až do velesvatyně,...anděl nese kadidelnicia pak je nesen prázdný kříž;nekonečné mlčení náhle nastalév křiku pátečního odpoledne...sedmero svícnů na oltáři,chór…


6. 2. 2011 8:00

Papežství a reformátoři1 - Tomáš Živný Alexander VI. - Rodrigo Borgia (papež 1592-1503): Šlo o zdatného diplomata i politika, který ovšem obsazoval církevní funkce dle své libosti a nedodržoval celibát. Pius III. (papež 1503): zemřel po třech…


5. 2. 2011 18:06

Ježíši, jenž se za nás, v nichžto se Duch tvůj modlí, přilouváš – dej nám napodobiti, jak své Otče náš promlouváš. Amen »Milá Kristova církvi, sestry a bratří,« když slýcháváme slova svého Mistra a Pána Ježíše, která učil během svého horského kázání…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz