Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Duben 2011

28. 4. 2011 16:13
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, ó Ukřižovaný Ježíši, ať Tebe Otcem Vzkříšeného poznáme a dík Duchu svatému též ve víře vyznáme. Amen.Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši za nás a místo nás ukřižovaném! Textem pro naše kázání nám bude perikopa, jež je prubířským kamenem…


10. 4. 2011 11:24
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, ó, laskavý a dobrý náš Bože, ať si místo Spasitele nenecháme podstrčit jen krásné zlaté tele. Amen. »Milé sestry a milí bratři,« perikopou, nad níž se dnes budeme zamýšlet, je nám všem nejspíše dobře známý příběh O zlatém teleti. Já však začnu…


7. 4. 2011 9:37

»Milé sestry a milí bratři,« přemítejme dnes společně i tady v pražském kostele u Martina ve Zdi nad theologií kříže, k čemuž nám poslouží text, jež jsme právě vyslechli, Ježíšovo „Dokonáno jest”, je v původní řečtině ve zvláštním slovesném tvaru,…


4. 4. 2011 15:00

 Dej nám, ó, milý náš Pane, ať se vodou, chlebem, mlékem vínem i tukem sytíme a v tom všem přicházející království Tvého Krista vidíme. Amen. »Milé sestry a milí bratři,« náš dnešní text, nad nímž se dnes chceme společně zamýšlet, totiž jedno…


4. 4. 2011 10:25

Třebas i pravím jáž: KVĚTINO ONA, Ty, ano, Ty, Tebe právě miluji! I všickni, kdož promlouvají ku mne, tu, aby poradili, tu zas, aby pokárali, řeknou k tomu: Ach, opět ten jeho jinotaj, vždyť tím míní cosi docela jiného! Ježto svět, tento ná...š,…


4. 4. 2011 10:24

K Tobě voláme, ó, Despoto a svrchovaný Vládce Duší našich, přemocný Panovníku: Kterýžto nás nemáš v nenávisti, jenž nás miluješ, ba i vše cos stvořil právě tak, jenž nám všem, ubohým, kořícím se kajícníkům - Svým otrokům - laskavě a milostivě…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz