Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Srpen 2012

8. 8. 2012 8:00

1. Život Eckhart se narodil roku 1260 v Durynsku1, najspíše jako syn rytíře (tedy šlechtice) Eckharta „řečeného von Hochheim (z Hochheimu)“, jehož smrt je doložena listinou z 19. května roku 13052, předpokládá se Eckhart vstoupil v roce 1275 v…


7. 8. 2012 8:00
Rubrika: Odborně neodborně | Štítky: theologie, ethika

Uměřenost (mírnost, temperantia) v Summě theologické (II.II.141-159) 141.1: Mírnost je ctnost, protože řídí (moderatio) a mírní (temperies) rozum, neboť ctností jest, co naklání k rozumu (Diviš). 141.2: Uměřenost se bere ve dvou významech: 1. Obecný…


6. 8. 2012 11:39
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: exegeze

Exegeze – Žalm 8. the-anthropologický střed žaltáře? Přemýšlíme-li o člověku a tážeme-li se na člověka jakožto (systematičtí) theologové, dostáváme se na poněkud nepříjemnou půdu theologie fundamentální (prolegomen), protože dříve než se začneme…


6. 8. 2012 11:36
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

BALABÁN, Milan, Cestami kulhavého Jákoba : Deníky z let 1982 - 1985, Torst, Praha, 2012. Ne již Jákob, nýbrž Izrael Vydat své osobní deníky si od člověka žádá jednak notnou dávku odvahy poodhalit své soukromí a také nadhled nad sebou samým, protože…


6. 8. 2012 11:32
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

FLOSS, Karel a FISHEROVÁ, Sylva, Bůh vždycky zatřese stavbou, Vyšehrad, Praha, 2011. Jeden velký oxymoron Kniha rozhovorů, jež vedla klasická filoložka a básnířka Sylva Fischerová s filosofem Karlem Flossem, náleží k těm knížkám, které člověk přečte…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz