Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červenec 2013

31. 7. 2013 7:10
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Jan 8,1-8: Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz