Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Srpen 2013

9. 8. 2013 12:00

Poznámky k původnímu textu (vikářské práce), který je zde: https://augustana.signaly.cz/1308/theologicka-vychodiska-pro-pastoraci-osob [1] Pokud je předpona slova „sexualita“ napsána kurzívou, poukazujeme tím na to, že nejde jen o tento konkrétní…


9. 8. 2013 12:00

Aby se v mé církvi, ECAV v ČR, mohl člověk stát duchovním (nakonec knězem), musí nejprve splnit jednu (ne)příjemno povinnost proto, aby vůbec mohl být přijat jako (vikář), tj. kandidát ordinace (kněžského svěcení), a to sepsat tzv. vikářskou práci,…


9. 8. 2013 10:36

BALABÁN, Milan. Kořeny a květy biblických pojmů. Eman, 2012, 112 str. Profesorův herbář – theo‑botanika praktická Nejnovější kniha, či spíše knížečka, z pera Milana Balabána sluje velmi příznačně „Kořeny a květy biblických pojmů“. Přední český…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz