Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červen 2016

29. 6. 2016 6:00

Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10Bůh neopomenul o sobě vydávat svědectví dobrodiním, dávaje vám z nebe deště i úrodné časy, zahrnuje vaše srdce potravou a blažeností. Skutky 14,17 J ***Dobrého dne, milé…


22. 6. 2016 1:06

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12Kdo zachovává jeho…


14. 6. 2016 15:13

Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12 O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20 *** Dobrého rána, milé sestry a milí bratří v Kristu! *** Dnešní starozákonní heslo je vzato z knihy…


8. 6. 2016 11:51

Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37***Dobrého středečního poledne, milé setry a milí bratří!Dnes Vám své heslo posílám poněkud opožděně, ale kéž je Vám to inspirací, že i pozdější příchod k…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz