Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Červenec 2016

6. 7. 2016 17:00

Husova kázání z roku 1405 (ev. advent 1404), kdy ještě neznal Viklefovo dílo. Kázání č. 35 pro neděli ve Velikonočním oktávu1 Všechno, co se narodilo z Boha, zvítězilo nad světem. (1J 3,5) Apoštol Jan ukazuje v epištole slavné vítězství. Přičemž se…


6. 7. 2016 11:22

Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě čiňte a buďte silní! 1.Korintským 16,13 K***Dobrého dne, milé sestry a milí bratří…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz