Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Září 2016

1. 10. 2016 0:00

Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109 Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68 *** Dobrého dne, milé sestry a milí bratři, Boží a moji přátelé! „Tradici“ psaní zamyšlení jsem sice na…


24. 9. 2016 11:09

Nebeský Otče, prvně tě prosím za všechny církve, zvláště za ty v celé České republice, ale i na celém světě... ať již jejich nauka mluví o tom, že v nich tvá jediná církev subsistuje (jako katolíci) či existuje (jako evangelíci), dej všem těmto…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz