Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Únor 2017

12. 2. 2017 23:46

Genesis 6, 1-8 – Synové božští a dcery lidské 1 Bylo nebylo, že se člověk začal znesvěcovat zabíjením mečem a také tím, že zmnožil svůj počet na tváři této země. A dcery plodil, a ty se rodily jemu… 2 A tu (u)viděli synové Boží dcery člověka, že…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz