Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Květen 2018

29. 5. 2018 1:45

„Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jsou Jedno; a tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, voda a krev, a tito tři jsou zajedno.“ (1. Janova 5, 7-8) »Milé sestry a milí bratří v Kristu… !« Slova,…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz