Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
30. 9. 2022 23:51

Přátelé (♀ i ♂), sestry a bratří, kamarádi v Kristu! Je mně pět a třicet (35), ano, dnes mám narozeniny… pro vás je všední den, nevšední snad jen stereotypem týdenního běhu dní, který mu přiřkl název sobota, a tudíž se jedná o první ze dnů…


20. 9. 2022 14:57

Výrok Donalda Trumpa stran usazení Joa Bidena na pohřbu britské královny Alžběty II. mi připomněl hned několik biblických podobenství, zejména však: "Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu." (Matouš 22…


13. 9. 2022 18:13
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: přísloví

„Motto“ a „známá pravda“ Davidovců: Kdo jinému jámu kopá… Fakt, že mnoho průpovědí, přísloví, hlášek či základů pohádek, které samozřejmě považujeme za „naše“, je vypůjčeno, převzato nebo přejato z Bible, a tedy naše tak úplně nejsou, je snad…


12. 9. 2022 15:25
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Milé sestry a milí bratří, text, k jehož promýšlení bych Vás dnes rád přivedl, napsal v jedné ze svých „velkých epištol“ rebe Saul, jehož mi známe pod jménem apoštol Pavel; tahle svá slova už ovšem nepsal do prostředí tradičně židovského, nýbrž do…


10. 9. 2022 10:06

Protože první verze byla bez obrázku, zkouším nanovo: V hebrejském pořadí desek :-)


7. 9. 2022 12:40
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Milé sestry a milí bratří! Rád bych s Vámi dnes sdílel výklad jednoho z nejkrásnějších biblických textů, který vyznívá veskrze pozitivně; jde o text, kterým často / obvykle končívají luterské Bohoslužby, i když je to text „uloupený“ (či „vyloupnutý“…


6. 9. 2022 12:07

K sobotní (3. září 2022) demonstraci na Václaváku: „Čiň čertu dobře – peklem se ti odmění!“„Kdo chce s vlky být – musí s nimi výt!“ Je plně legitimní nesouhlasit se špatnou komunikaci vlády, upozorňovat na její nečinnost navenek i na její špatnou…


22. 8. 2022 14:17

Milující a milovaný Otče: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou / Zloba, závist, zášt, strach a svár / Ty ať pominou, ať už pominou…“ modlívali se k tobě křesťané církevně organizovaní i pohané – křesťané anonymní se smutkem v roce 68‘ – roce zmaru,…


16. 8. 2022 14:51

OKURKOVÁ SEZÓNA – ČAS CUKETY DÁVAT A ČAS CUKETY PŘIJÍMAT Přátelé v Kristu! Před pár dny jsem byl poprošen jedním slezským kolegou, abych pro ně něco napsal do jejich církevního časopisu… kde mají sloupek či rubriku pro partnerskou církev. Samo se…


27. 5. 2022 17:17

https://data.cirkev-av.cz/K-NP.pdf KÁZÁNÍ O SVÁTKU NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚčtvrtek 26, května LP 2022„Milé sestry a milí bratří!“Začnu úplně jednoduše – máte-li si odnést jednu důležitou tezi – ať je to tahle! Nanebevstoupení Páně pro mě znamená to, že…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz