Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
9. 8. 2013 12:00

Aby se v mé církvi, ECAV v ČR, mohl člověk stát duchovním (nakonec knězem), musí nejprve splnit jednu (ne)příjemno povinnost proto, aby vůbec mohl být přijat jako (vikář), tj. kandidát ordinace (kněžského svěcení), a to sepsat tzv. vikářskou práci,…


9. 8. 2013 10:36

BALABÁN, Milan. Kořeny a květy biblických pojmů. Eman, 2012, 112 str. Profesorův herbář – theo‑botanika praktická Nejnovější kniha, či spíše knížečka, z pera Milana Balabána sluje velmi příznačně „Kořeny a květy biblických pojmů“. Přední český…


31. 7. 2013 7:10
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Jan 8,1-8: Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou…


25. 5. 2013 12:17
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, jediný Hospodine, ať když Tebe svatého, nyní jako Trojici vyznáme, jednou v dokonalosti poznáme. Amen. „Já tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého!“ – To jsou, milé sestry a milí bratři, slova, která nad námi jednou a jedinečně zazněla…


8. 8. 2012 8:00

1. Život Eckhart se narodil roku 1260 v Durynsku1, najspíše jako syn rytíře (tedy šlechtice) Eckharta „řečeného von Hochheim (z Hochheimu)“, jehož smrt je doložena listinou z 19. května roku 13052, předpokládá se Eckhart vstoupil v roce 1275 v…


7. 8. 2012 8:00
Rubrika: Odborně neodborně | Štítky: theologie, ethika

Uměřenost (mírnost, temperantia) v Summě theologické (II.II.141-159) 141.1: Mírnost je ctnost, protože řídí (moderatio) a mírní (temperies) rozum, neboť ctností jest, co naklání k rozumu (Diviš). 141.2: Uměřenost se bere ve dvou významech: 1. Obecný…


6. 8. 2012 11:39
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: exegeze

Exegeze – Žalm 8. the-anthropologický střed žaltáře? Přemýšlíme-li o člověku a tážeme-li se na člověka jakožto (systematičtí) theologové, dostáváme se na poněkud nepříjemnou půdu theologie fundamentální (prolegomen), protože dříve než se začneme…


6. 8. 2012 11:36
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

BALABÁN, Milan, Cestami kulhavého Jákoba : Deníky z let 1982 - 1985, Torst, Praha, 2012. Ne již Jákob, nýbrž Izrael Vydat své osobní deníky si od člověka žádá jednak notnou dávku odvahy poodhalit své soukromí a také nadhled nad sebou samým, protože…


6. 8. 2012 11:32
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

FLOSS, Karel a FISHEROVÁ, Sylva, Bůh vždycky zatřese stavbou, Vyšehrad, Praha, 2011. Jeden velký oxymoron Kniha rozhovorů, jež vedla klasická filoložka a básnířka Sylva Fischerová s filosofem Karlem Flossem, náleží k těm knížkám, které člověk přečte…


3. 6. 2012 20:24
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, ó, milý Hospdine, ať v to, žes nerozdílná Božská Trojice pevně uvěříme a ať to, že žiješ jako láska, pochopíme. Amen. „Neboť tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jedno jsou, kteříž…


« novější 1 6 7 8 9 10 11 12 13 15 19 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz