Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
26. 6. 2010 10:19

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Mystika u Schleiermachera – Tomáš Živný V…


25. 6. 2010 22:43

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Die Mystik bei Schleiermacher – Tomáš…


15. 6. 2010 17:29

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Spánek duše V hrobě býti a v zemi tlíti, to osud mého těla bude, než formu prachu nadobude. Co s duší stane se? Nic, jen vítr si ji odnese! By v poslední den v nic vdechl…


24. 4. 2010 23:57

Značně opožděně (sic!), ale přece, neboť jsem dlouho přemýšlel, mám-li jej uveřejnit. VELKOPÁTEČNÍ KÁZÁNÍ <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Kriste, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj ve věrných…


17. 2. 2010 22:03

Kázání na Popoleční středu Dej, dobrý Ježíši, ať za tebou na poušť vyjdeme a tam se z mnohých hříchů svých kajeme. Amen. Na text Marek 4, 1 - 11 pokušení na poušti (můj překlad): Tenkráte byl Ježíš vyveden duchem do pouště, aby byl pokoušen od ďábla…


26. 12. 2009 17:50

Kázání na text z Lukáše 2, 21-40 o Simeonovi a Anně >>Milí bratři a milé sestry<<, tuto neděli, první po Vánocích, čte Církev z Lukášova evangelia text o setkání Simeona a Anny s narozeným dítětem Ježíšem. Dítě přežilo prvních osm dní, což tehdy…


18. 12. 2009 17:24

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Norbert Lohfink SJ - Alttestamentliche Wissenschaft als Theologie? Úvod Můj referát se zaobírá prací katolického starozákonníka a dnes již emeritního profesora starozákonní exegeze na…


26. 11. 2009 21:11

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Tvé království přijď, ó Páne, dej, ať se nám takto stane. Amen. Mt 6, 9a.10a: „Vy se modlete takto: ‚Přijď království Tvé!’” Milí bratři a milé sestry! Dnešní nedělí,…


21. 10. 2009 17:15

Pojďme do temnot hledat světlo, do hlubin hledat výšiny, do nenávisti lásku... Pojďme až na dno své duše, kde uzříme JEN PRÁZDNOTU, abychom mohli skutečně uzřít Boha... V prázdnotě je plnost a v plnosti prázdnota! Ve smrti je život a v životě je…


8. 10. 2009 23:15

Na text Mk 11, 12-14.20-22 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal Ježíš hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: "Ať z…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz