Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
13. 4. 2022 14:23

MODLITBA Z DNEŠNÍ DIAKONICKÉ BOHOSLUŽBY:Ty náš plyšáčku bělounkej sedmirohej, Bé–bé–bé–beránku Bóó-ží,bečíme k tobě jako tvoje ovečky, my evangelíci, kterejm se posmívali, že prej sme berani… a to teda sme, máme pěkně tvrdý hlavy, my z Beránkovy…


11. 4. 2022 16:44

Špatná báseň o zlu v BučeKdyž slyším zprávy o masakru v Buči,ta hrůzná zvěst mi trhá uši.Když vidím fotky mrtvých z Buči,srdce mi žalem v nitru prudce buší.Když si lidé povídají, co se stalo v Buči,v hlavě mi z toho pěkně hučí.Kain zase zabil Ábela…


8. 11. 2021 7:30

Genesis 24, 1–10: Izákovo (o)ženění 1 Abrahám Otec-mnohýchi byl starcem a přišel do letii, ale Hospodin Abrahámovi žehnal ve všem!2 Když tu řekl Abrahám ke svému služebníku seniorovi svého domu – nejstaršímu v jeho doměiii, vládci nade vším, co…


21. 4. 2020 10:39

Jedno radostné výročí připadající na dnešek, ovšem prožívané s nevšedním smutkem... Něco Vám tu zacituji, sice jsem to neslyšel a bude to po paměti a možná nepřesné... ale výstižně: „Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažují říct, že jsem…


30. 12. 2018 21:53

Výklad textu po verších 1. Na počátku byla Řeč, ta Řeč byla u Boha, k Němu směřovala a byla podle Něj; Bůh nějak byl tou Řečí, ta Řeč nějak byla Bohem, protože byla Boží… – „Na počátku…“ je dosl. převzetím a odkazem na první verš Bible a příběhu o…


25. 12. 2018 11:47

Drazí Kristovi přátelé, sešli jsme se dnes, abychom si připomněli narození Páně a abychom společně oslavili Vánoce; určitě se už těšíte na to - co nejspíše všichni dobře znáte, totiž na “klasické vánoční evangelium” ze 2. kap. Lukášova evangelia:…


17. 12. 2018 0:14

Milé sestry a milí bratří… Dnešní evangelijní text, který hovořil o vystoupení „svatého blázna“ a „Božího magora“ Jana Křtitele a o jeho kázáních u Jordánu (Lukáš 3, 7–18 – podle Ekumenického lekcionáře, RLC), přičemž toto Janovo vystoupení má svou…


21. 11. 2018 21:12

Pravověrná výpověď o Ježíši zní, že je Bůh a člověk zároveň! Jenže uchopit tuto tezi lze jednak jen ve víře, jednak jen přibližně → Podle (aktuální) síly mé víry? Ano, Ježíš Kristus není „naředěný Bůh“ – žádný „polobůh“ antických bájí…


29. 5. 2018 1:45

„Tři jsou, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jsou Jedno; a tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, voda a krev, a tito tři jsou zajedno.“ (1. Janova 5, 7-8) »Milé sestry a milí bratří v Kristu… !« Slova,…


10. 4. 2018 16:23

Na jednu křesťanskou mini-akci jsem se pokusil vypracovat překlad biblické knihy Rút s výkladovými poznámkami, a jelikož by se to mohlo hodit i někomu z Vás, rozhodl jsem se o něj podělit... Rút_komplet_překlad.pdf


Autor blogu Grafická šablona signály.cz