Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Bože, ať už Tě zveme jakkoli, jsme smutní, protože se musíme a přicházíme naposledy rozloučit s J., jsme smutní ještě více, protože by měl mít ještě pořádný kus života před sebou, smutní jsme i proto, že to není první rozloučení s blízkým člověkem……


Krátce k těm vnitro-křesťanským KULTURNÍM VÁLKÁM na našem malém českém pískovišti:***Domnívám se, že dnes nejde (a to nejen) z církevní strany vydat prohlášení o manželství, aniž bych zároveň nevydal prohlášení stran svazků osob téhož pohlaví.…


Numeri 25, 1–18: Násilím mír nenastolíš… aneb o jednom zlomeném písmenku 1 Nato se Izrael usídlil v Šítímu1, pak se tento lid znesvěcoval tím, že smilnili s dcerami2 Moábu.i 2 A ty tento lid přizvalyii k obětem jejich božstvům… 3 Tak tento lid jedl3…


Kde se vzal a kterak vznikl biblický Žaltář? Jedna teologická storka… Verze v PDFku: Předporozumění – co je třeba vytknout před závorku dříve, než si začneme vyprávět… Budu Vám vyprávět jakoby pohádku, protože to, jak Žaltář vznikl (už dnes) neví…


Fenomén „Antikrist“ je a není bytostně křesťanská (hi)storka.Není natolik, nakolik tento fenomén patří ke každému monotheismu – monotheistickému náboženství, které učí boží svrchovanost nad světem a boží (absolutní) dobrotu. Tak prý má judaismus –…


36 Tu řekl Gideón1 tomuto Bohu: „Je-li to s tebou tak,i že spasíš–zachráníš mou rukouii Izrael,iii jak ses o něm vyslovil – 37 Podívej!iv Já, potom co jsem umístil tento ‚vlněný výstřižek‘ na pole: Bude-li rosa na tomto ‚výstřižku‘ a pouze na něm,…


Kázání z „ undergroundové půlnoční Bohoslužby“ 25. prosince LP 2022, 00.00 kostel Nejsvětějšího jména Ježíš („u Ježíška“), Plzeň Základ kázání: Lukáš 2, 1–19: Jak to bylo s narozením Páně 1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta…


19. 12. 2022 14:34
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: Bible

Reflexivní citáty, hádanka ve schématu zaslíbení – naplnění V PDF a lépe upravené ke stažení zde. Dnes jsem se v liturgických biblických čteních opět setkal se zvláštním jevem, který je specificky vlastní Matoušovu evangeliu, a sice s tzv. reflexím…


Milé sestry a milí bratří! Biblický text (čtení / perikopa), který připadá na dnešní den1 v „ekumenickém lekcionáři“2, je pokračováním včerejšího nedělního starozákonního čtení3 (pokus o semikontinuální četbu!). Jedná se o prorocká slova jednoho z…


Není žebro jako žebro: exemplární vtip Bible a vtipnost pozdějších vykladačů Předslov V této své „studii“ se pokouším – pod vlivem prof. Zevita a věren prof. Balabánovi – ukázat především jeden netradiční výklad toho, co to ve skutečnosti je Adamovo…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio