Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
6. 9. 2008 11:02

Kázání na svátek Nanebevstoupení našeho Pána Ježíše Krista na text z Markova evangelia 16, 14 – 20. Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho, jakož i od Ježíše Krista. Amen. Dej milý Ježíši, ať nám tvé nanebevstoupení slouží ku spasení, abychom tě u…


4. 9. 2008 17:49

Kázání na 1. neděli po Velikonocích (Tomášovu neděli; Bílou neděli) na text z Janova evangelia 20, 19 – 31. Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se…


4. 9. 2008 17:47

Zamyšlení nad textem o milosrdném samařanovi. Dej Kriste, ať tě, byť k nám i jako nepatrný bližní přicházíš, poznáme a tebe jako Mesiáše radostně vyznáme. Amen.Lukáš 10:24-37: "A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči,…


4. 9. 2008 17:31

Kázání na 10. neděli po svátku Nejsvětější TrojiceLk 19:41-48 A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním, Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz