Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
4. 9. 2008 17:31

Kázání na 10. neděli po svátku Nejsvětější TrojiceLk 19:41-48 A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním, Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz