Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Říjen 2009

21. 10. 2009 17:15

Pojďme do temnot hledat světlo, do hlubin hledat výšiny, do nenávisti lásku... Pojďme až na dno své duše, kde uzříme JEN PRÁZDNOTU, abychom mohli skutečně uzřít Boha... V prázdnotě je plnost a v plnosti prázdnota! Ve smrti je život a v životě je…


8. 10. 2009 23:15

Na text Mk 11, 12-14.20-22 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal Ježíš hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: "Ať z…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz