Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Listopad 2008

A teď vážně - proč čtu Písmo, protože je psáno surovým paragrafovým i jemným básnickým stylem, který prozrazuje, že čtení Písma má a musí ve čtenářích skutečně rozehrávat vždy a znovu hru myšlenek a emocí (ve víře nám Boží ruach nedá spát).. I mně…


Teze o existenci elementární víry předpokládá základní vztah Já-Ty mezi člověkem a Bohem, a to nejen mezi věřícím křesťanem, ale mezi opravdu každým člověkem. Tento vztah je vztah stvoření (Stvořitel - strořený, vykoupení (Vykupitel - vykoupený) a…


Laskavý Bože, dej, ať se reformací nepyšníme a co jest pravá reformace pochopíme. Amen. >>Milí bratři a milé sestry<<, jsem rád, že mohu být opět mezi vámi a kázat vám při tak vzácné příležitosti, jako je Památka reformace.Původně jsem pro vás měl…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio