Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Listopad 2011

22. 11. 2011 22:34

Dej, ó, milý náš Pane, ať hřivnu víry, jež od Tebe máme, z milosti též pro tě užíváme. Amen. (Četba textu Lukáš 19,11-28) „(Dvojctihodní1 bratři a dvojctihodné sestry), milé sestry a milí bratři...“ Co myslíte, nepořídím dnes právě jako onen třetí…


18. 11. 2011 23:09

Uvádím zde jeden z kratších dopisů Curyšského reformátora, který je přece zaklet v obtížné humanistické latině - studium reformace není žádný med! S[alve]. Non sum nescius, carissime Wernhere, quam recte de Christi doctrina sentias. Unde hac parte…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio