Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

36 Tu řekl Gideón1 tomuto Bohu: „Je-li to s tebou tak,i že spasíš–zachráníš mou rukouii Izrael,iii jak ses o něm vyslovil – 37 Podívej!iv Já, potom co jsem umístil tento ‚vlněný výstřižek‘ na pole: Bude-li rosa na tomto ‚výstřižku‘ a pouze na něm,…


25. 12. 2022 14:59

Kázání z „ undergroundové půlnoční Bohoslužby“ 25. prosince LP 2022, 00.00 kostel Nejsvětějšího jména Ježíš („u Ježíška“), Plzeň Základ kázání: Lukáš 2, 1–19: Jak to bylo s narozením Páně 1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta…


19. 12. 2022 14:34
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: Bible

Reflexivní citáty, hádanka ve schématu zaslíbení – naplnění V PDF a lépe upravené ke stažení zde. Dnes jsem se v liturgických biblických čteních opět setkal se zvláštním jevem, který je specificky vlastní Matoušovu evangeliu, a sice s tzv. reflexím…


7. 11. 2022 17:32

Milé sestry a milí bratří! Biblický text (čtení / perikopa), který připadá na dnešní den1 v „ekumenickém lekcionáři“2, je pokračováním včerejšího nedělního starozákonního čtení3 (pokus o semikontinuální četbu!). Jedná se o prorocká slova jednoho z…


27. 10. 2022 21:32

Není žebro jako žebro: exemplární vtip Bible a vtipnost pozdějších vykladačů Předslov V této své „studii“ se pokouším – pod vlivem prof. Zevita a věren prof. Balabánovi – ukázat především jeden netradiční výklad toho, co to ve skutečnosti je Adamovo…


23. 10. 2022 23:40

Exodus 1, 15–22: Izrael / Hebrejci a porodní báby 15 A tu promluvil egyptský král k porodním bábám1 Hebrejců, z nichž jméno té první bylo Šifra2 a té druhé Púa3. 16 A tu promluvil toto: „Když budete u porodu těchto Hebrejek,i a uvidíte-li na porodní…


23. 10. 2022 14:55

Kázání k 19. neděli po sv. Trojici (23. října LP 2022)Matouš 9, 1–8: Co člověk potřebuje? Milé sestry a milí bratři, základem pro naše kázání je evangelium této neděle, což je známý evangelijní text: 1 Tu se Ježíš nalodili, přeplavil seii a odešel…


30. 9. 2022 23:51

Přátelé (♀ i ♂), sestry a bratří, kamarádi v Kristu! Je mně pět a třicet (35), ano, dnes mám narozeniny… pro vás je všední den, nevšední snad jen stereotypem týdenního běhu dní, který mu přiřkl název sobota, a tudíž se jedná o první ze dnů…


20. 9. 2022 14:57

Výrok Donalda Trumpa stran usazení Joa Bidena na pohřbu britské královny Alžběty II. mi připomněl hned několik biblických podobenství, zejména však: "Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu." (Matouš 22…


13. 9. 2022 18:13
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: přísloví

„Motto“ a „známá pravda“ Davidovců: Kdo jinému jámu kopá… Fakt, že mnoho průpovědí, přísloví, hlášek či základů pohádek, které samozřejmě považujeme za „naše“, je vypůjčeno, převzato nebo přejato z Bible, a tedy naše tak úplně nejsou, je snad…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz