Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.
25. 9. 2023 16:40
Rubrika: Odborně neodborně | Štítky: Krédo

Přiznávám, že o tématu, které se Vám nyní pokusím představit, přemýšlím už dlouho: jenže, čím déle o něm přemýšlím, tím méně jsem ho paradoxně (?) schopen pojmout a představit. Jde mi o něco, co jde klidně a hravě (A tak to má přece být, ne?)…


O Polštáři, symbolech a Boží lásce (Marek 4, 38): takový kázání


21. 8. 2023 20:58
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: Bible

Noetická úvaha: Biblické myšlení bytostně proti myšlení populistickému! „Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? | Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě:…


STANOVÁNÍ: Zcela zvláštní a úplně jiný „způsob bytí / pobytu“ Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσενἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ. (Jan 1, 14 NA281) וְהַדָּבָר נִהְיָה בָשָׂר וַיִּשְׁכֹּן בְּתוֹכֵנוּ וַנֶּחֱזֶה כְבוֹדוֹ כִּכְבוֹד בֵּן…


Text v PDFku zde! Biblický text 9 A já vám zase pravím:1 „Sobě udělejte přátele z ‚nespravedlivého mamonu‘2, aby vás, až dojde nebo pomine3,i přijali do ‚věčných stanů‘4! 10 Ten, kdo je věrný,ii v nejmenší věciiii, je věrný i ve velkém; ten, kdo je…


24. 7. 2023 13:16
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání, Bible

BIBLICKÝ TEXT 24 Potom tomu bylo tak:1 Tu shromáždil aramejský král Ben-Hadad2 celou svou vojenskou hotovost a tak vytáhl, a pak se těsně zformovali okoloi nad Samařím. 25 Tak nastal v Samaří veliké hlad! Podívejme! – zatím byli těsně zformováni…


Bože, ať už Tě zveme jakkoli, jsme smutní, protože se musíme a přicházíme naposledy rozloučit s J., jsme smutní ještě více, protože by měl mít ještě pořádný kus života před sebou, smutní jsme i proto, že to není první rozloučení s blízkým člověkem……


Krátce k těm vnitro-křesťanským KULTURNÍM VÁLKÁM na našem malém českém pískovišti:***Domnívám se, že dnes nejde (a to nejen) z církevní strany vydat prohlášení o manželství, aniž bych zároveň nevydal prohlášení stran svazků osob téhož pohlaví.…


Numeri 25, 1–18: Násilím mír nenastolíš… aneb o jednom zlomeném písmenku 1 Nato se Izrael usídlil v Šítímu1, pak se tento lid znesvěcoval tím, že smilnili s dcerami2 Moábu.i 2 A ty tento lid přizvalyii k obětem jejich božstvům… 3 Tak tento lid jedl3…


Kde se vzal a kterak vznikl biblický Žaltář? Jedna teologická storka… Verze v PDFku: Předporozumění – co je třeba vytknout před závorku dříve, než si začneme vyprávět… Budu Vám vyprávět jakoby pohádku, protože to, jak Žaltář vznikl (už dnes) neví…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio