Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Listopad 2021

8. 11. 2021 7:30

Genesis 24, 1–10: Izákovo (o)ženění 1 Abrahám Otec-mnohýchi byl starcem a přišel do letii, ale Hospodin Abrahámovi žehnal ve všem!2 Když tu řekl Abrahám ke svému služebníku seniorovi svého domu – nejstaršímu v jeho doměiii, vládci nade vším, co…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz