Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Prosinec 2018

Výklad textu po verších 1. Na počátku byla Řeč, ta Řeč byla u Boha, k Němu směřovala a byla podle Něj; Bůh nějak byl tou Řečí, ta Řeč nějak byla Bohem, protože byla Boží… – „Na počátku…“ je dosl. převzetím a odkazem na první verš Bible a příběhu o…


Drazí Kristovi přátelé, sešli jsme se dnes, abychom si připomněli narození Páně a abychom společně oslavili Vánoce; určitě se už těšíte na to - co nejspíše všichni dobře znáte, totiž na “klasické vánoční evangelium” ze 2. kap. Lukášova evangelia:…


Milé sestry a milí bratří… Dnešní evangelijní text, který hovořil o vystoupení „svatého blázna“ a „Božího magora“ Jana Křtitele a o jeho kázáních u Jordánu (Lukáš 3, 7–18 – podle Ekumenického lekcionáře, RLC), přičemž toto Janovo vystoupení má svou…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio