Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.

Archiv Říjen 2011

31. 10. 2011 0:18

Jest otázka: Zda by bylo možné každý den přijímati Boží tělo, čili, zdaž by bylo možné vybrati dny, ve kterých člověk je skromně a je čistě, živ jsa, důstojně je, aby přistoupil? Na tu(to) otázku odpovídá Ten, jenž nás napomíná, abychom my nade vše…


26. 10. 2011 1:12

Poupravený přepis Milíčovy eucharistické modlitby pro kněze - příprava na sv. Přijímání (Milíč žádal každodenní, protože jen tak se zajistí kontinuita ve svatosti!) - 14. století. Milíč opravdu působí jako světec! --- --- --- Milý, Jezukriste, Králi…


24. 10. 2011 11:30

"Milé sestry a milí bratři!" Náš text zastihuje Ježíše v Jeruzalémě, hlavním městě celého židovstva a centru židovského kultu i náboženství, kam přišel oslavit své poslední Velikonoce, ježto byl Jeruzalém středem židovského náboženství byl také…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz