Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Říjen 2011

Jest otázka: Zda by bylo možné každý den přijímati Boží tělo, čili, zdaž by bylo možné vybrati dny, ve kterých člověk je skromně a je čistě, živ jsa, důstojně je, aby přistoupil? Na tu(to) otázku odpovídá Ten, jenž nás napomíná, abychom my nade vše…


Poupravený přepis Milíčovy eucharistické modlitby pro kněze - příprava na sv. Přijímání (Milíč žádal každodenní, protože jen tak se zajistí kontinuita ve svatosti!) - 14. století. Milíč opravdu působí jako světec! --- --- --- Milý, Jezukriste, Králi…


"Milé sestry a milí bratři!" Náš text zastihuje Ježíše v Jeruzalémě, hlavním městě celého židovstva a centru židovského kultu i náboženství, kam přišel oslavit své poslední Velikonoce, ježto byl Jeruzalém středem židovského náboženství byl také…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio