Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Archiv Říjen 2022

Není žebro jako žebro: exemplární vtip Bible a vtipnost pozdějších vykladačů Předslov V této své „studii“ se pokouším – pod vlivem prof. Zevita a věren prof. Balabánovi – ukázat především jeden netradiční výklad toho, co to ve skutečnosti je Adamovo…


Exodus 1, 15–22: Izrael / Hebrejci a porodní báby 15 A tu promluvil egyptský král k porodním bábám1 Hebrejců, z nichž jméno té první bylo Šifra2 a té druhé Púa3. 16 A tu promluvil toto: „Když budete u porodu těchto Hebrejek,i a uvidíte-li na porodní…


Kázání k 19. neděli po sv. Trojici (23. října LP 2022)Matouš 9, 1–8: Co člověk potřebuje? Milé sestry a milí bratři, základem pro naše kázání je evangelium této neděle, což je známý evangelijní text: 1 Tu se Ježíš nalodili, přeplavil seii a odešel…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio