Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

Zamyšlení nad textem o milosrdném samařanovi. Dej Kriste, ať tě, byť k nám i jako nepatrný bližní přicházíš, poznáme a tebe jako Mesiáše radostně vyznáme. Amen.Lukáš 10:24-37: "A obrátiv se k učedlníkům obzvláštně, řekl: Blahoslavené oči,…


Kázání na 10. neděli po svátku Nejsvětější TrojiceLk 19:41-48 A když se přiblížil, uzřev město, plakal nad ním, Řka: Ó kdybys poznalo i ty, a to aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly; ale skrytoť jest to nyní od očí tvých.…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio