Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.

OKURKOVÁ SEZÓNA – ČAS CUKETY DÁVAT A ČAS CUKETY PŘIJÍMAT Přátelé v Kristu! Před pár dny jsem byl poprošen jedním slezským kolegou, abych pro ně něco napsal do jejich církevního časopisu… kde mají sloupek či rubriku pro partnerskou církev. Samo se…


https://data.cirkev-av.cz/K-NP.pdf KÁZÁNÍ O SVÁTKU NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚčtvrtek 26, května LP 2022„Milé sestry a milí bratří!“Začnu úplně jednoduše – máte-li si odnést jednu důležitou tezi – ať je to tahle! Nanebevstoupení Páně pro mě znamená to, že…


MODLITBA Z DNEŠNÍ DIAKONICKÉ BOHOSLUŽBY:Ty náš plyšáčku bělounkej sedmirohej, Bé–bé–bé–beránku Bóó-ží,bečíme k tobě jako tvoje ovečky, my evangelíci, kterejm se posmívali, že prej sme berani… a to teda sme, máme pěkně tvrdý hlavy, my z Beránkovy…


Špatná báseň o zlu v BučeKdyž slyším zprávy o masakru v Buči,ta hrůzná zvěst mi trhá uši.Když vidím fotky mrtvých z Buči,srdce mi žalem v nitru prudce buší.Když si lidé povídají, co se stalo v Buči,v hlavě mi z toho pěkně hučí.Kain zase zabil Ábela…


Genesis 24, 1–10: Izákovo (o)ženění 1 Abrahám Otec-mnohýchi byl starcem a přišel do letii, ale Hospodin Abrahámovi žehnal ve všem!2 Když tu řekl Abrahám ke svému služebníku seniorovi svého domu – nejstaršímu v jeho doměiii, vládci nade vším, co…


Jedno radostné výročí připadající na dnešek, ovšem prožívané s nevšedním smutkem... Něco Vám tu zacituji, sice jsem to neslyšel a bude to po paměti a možná nepřesné... ale výstižně: „Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažují říct, že jsem…


Výklad textu po verších 1. Na počátku byla Řeč, ta Řeč byla u Boha, k Němu směřovala a byla podle Něj; Bůh nějak byl tou Řečí, ta Řeč nějak byla Bohem, protože byla Boží… – „Na počátku…“ je dosl. převzetím a odkazem na první verš Bible a příběhu o…


Drazí Kristovi přátelé, sešli jsme se dnes, abychom si připomněli narození Páně a abychom společně oslavili Vánoce; určitě se už těšíte na to - co nejspíše všichni dobře znáte, totiž na “klasické vánoční evangelium” ze 2. kap. Lukášova evangelia:…


Milé sestry a milí bratří… Dnešní evangelijní text, který hovořil o vystoupení „svatého blázna“ a „Božího magora“ Jana Křtitele a o jeho kázáních u Jordánu (Lukáš 3, 7–18 – podle Ekumenického lekcionáře, RLC), přičemž toto Janovo vystoupení má svou…


Pravověrná výpověď o Ježíši zní, že je Bůh a člověk zároveň! Jenže uchopit tuto tezi lze jednak jen ve víře, jednak jen přibližně → Podle (aktuální) síly mé víry? Ano, Ježíš Kristus není „naředěný Bůh“ – žádný „polobůh“ antických bájí…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio