Blog jednoho zaběhlýho evangelickýho faráře, co má katolíky vlastně rád.
13. 9. 2022 18:13
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: přísloví

„Motto“ a „známá pravda“ Davidovců: Kdo jinému jámu kopá… Fakt, že mnoho průpovědí, přísloví, hlášek či základů pohádek, které samozřejmě považujeme za „naše“, je vypůjčeno, převzato nebo přejato z Bible, a tedy naše tak úplně nejsou, je snad…


12. 9. 2022 15:25
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Milé sestry a milí bratří, text, k jehož promýšlení bych Vás dnes rád přivedl, napsal v jedné ze svých „velkých epištol“ rebe Saul, jehož mi známe pod jménem apoštol Pavel; tahle svá slova už ovšem nepsal do prostředí tradičně židovského, nýbrž do…


Protože první verze byla bez obrázku, zkouším nanovo: V hebrejském pořadí desek :-)


7. 9. 2022 12:40
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Milé sestry a milí bratří! Rád bych s Vámi dnes sdílel výklad jednoho z nejkrásnějších biblických textů, který vyznívá veskrze pozitivně; jde o text, kterým často / obvykle končívají luterské Bohoslužby, i když je to text „uloupený“ (či „vyloupnutý“…


K sobotní (3. září 2022) demonstraci na Václaváku: „Čiň čertu dobře – peklem se ti odmění!“„Kdo chce s vlky být – musí s nimi výt!“ Je plně legitimní nesouhlasit se špatnou komunikaci vlády, upozorňovat na její nečinnost navenek i na její špatnou…


Milující a milovaný Otče: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou / Zloba, závist, zášt, strach a svár / Ty ať pominou, ať už pominou…“ modlívali se k tobě křesťané církevně organizovaní i pohané – křesťané anonymní se smutkem v roce 68‘ – roce zmaru,…


OKURKOVÁ SEZÓNA – ČAS CUKETY DÁVAT A ČAS CUKETY PŘIJÍMAT Přátelé v Kristu! Před pár dny jsem byl poprošen jedním slezským kolegou, abych pro ně něco napsal do jejich církevního časopisu… kde mají sloupek či rubriku pro partnerskou církev. Samo se…


https://data.cirkev-av.cz/K-NP.pdf KÁZÁNÍ O SVÁTKU NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚčtvrtek 26, května LP 2022„Milé sestry a milí bratří!“Začnu úplně jednoduše – máte-li si odnést jednu důležitou tezi – ať je to tahle! Nanebevstoupení Páně pro mě znamená to, že…


MODLITBA Z DNEŠNÍ DIAKONICKÉ BOHOSLUŽBY:Ty náš plyšáčku bělounkej sedmirohej, Bé–bé–bé–beránku Bóó-ží,bečíme k tobě jako tvoje ovečky, my evangelíci, kterejm se posmívali, že prej sme berani… a to teda sme, máme pěkně tvrdý hlavy, my z Beránkovy…


Špatná báseň o zlu v BučeKdyž slyším zprávy o masakru v Buči,ta hrůzná zvěst mi trhá uši.Když vidím fotky mrtvých z Buči,srdce mi žalem v nitru prudce buší.Když si lidé povídají, co se stalo v Buči,v hlavě mi z toho pěkně hučí.Kain zase zabil Ábela…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio