Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
6. 8. 2012 11:36
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

BALABÁN, Milan, Cestami kulhavého Jákoba : Deníky z let 1982 - 1985, Torst, Praha, 2012. Ne již Jákob, nýbrž Izrael Vydat své osobní deníky si od člověka žádá jednak notnou dávku odvahy poodhalit své soukromí a také nadhled nad sebou samým, protože…


6. 8. 2012 11:32
Rubrika: O přečtených knihách | Štítky: články, recenze

FLOSS, Karel a FISHEROVÁ, Sylva, Bůh vždycky zatřese stavbou, Vyšehrad, Praha, 2011. Jeden velký oxymoron Kniha rozhovorů, jež vedla klasická filoložka a básnířka Sylva Fischerová s filosofem Karlem Flossem, náleží k těm knížkám, které člověk přečte…


3. 6. 2012 20:24
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, ó, milý Hospdine, ať v to, žes nerozdílná Božská Trojice pevně uvěříme a ať to, že žiješ jako láska, pochopíme. Amen. „Neboť tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jedno jsou, kteříž…


23. 1. 2012 20:18
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, ó, milý Jezukriste, ať tě právě tak jako Pavel u Damašku jednou potkáme a že jsi to Ty sám z Tvého mocného slova poznáme. Amen! „Milé sestry a milí bratři...“, stará církev (římští katolíci i dnes) si obvykle 25. ledna připomínala jako svátek…


8. 1. 2012 12:29
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Dej, Pane, ať po Tobě jako jako Simeon a Anna toužíme, když pak jsi v bližních skryt, ať Ti sloužíme. Amen! „Milé sestry a milí bratři...“ minulou neděli jsem si společně připomínali svátek Obřezání Páně,tedyto…


8. 1. 2012 12:27

Izaiáš prorok svědčí právě, Izaiáš martyr hlásá pravě, žeť duchovně viděl Pána v slávě, žeť podivný obraz vynašel v hlavě, na trůnu vysokém sedícího, na stromě poznání visícího, na kříži dřevěném pnějícího, rouchem svým chrám naplňujícího! nahotou…


22. 11. 2011 22:34

Dej, ó, milý náš Pane, ať hřivnu víry, jež od Tebe máme, z milosti též pro tě užíváme. Amen. (Četba textu Lukáš 19,11-28) „(Dvojctihodní1 bratři a dvojctihodné sestry), milé sestry a milí bratři...“ Co myslíte, nepořídím dnes právě jako onen třetí…


18. 11. 2011 23:09

Uvádím zde jeden z kratších dopisů Curyšského reformátora, který je přece zaklet v obtížné humanistické latině - studium reformace není žádný med! S[alve]. Non sum nescius, carissime Wernhere, quam recte de Christi doctrina sentias. Unde hac parte…


31. 10. 2011 0:18

Jest otázka: Zda by bylo možné každý den přijímati Boží tělo, čili, zdaž by bylo možné vybrati dny, ve kterých člověk je skromně a je čistě, živ jsa, důstojně je, aby přistoupil? Na tu(to) otázku odpovídá Ten, jenž nás napomíná, abychom my nade vše…


26. 10. 2011 1:12

Poupravený přepis Milíčovy eucharistické modlitby pro kněze - příprava na sv. Přijímání (Milíč žádal každodenní, protože jen tak se zajistí kontinuita ve svatosti!) - 14. století. Milíč opravdu působí jako světec! --- --- --- Milý, Jezukriste, Králi…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz