Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
9. 12. 2008 21:46

Včera jsem seděl s mým komilitonem opět v menze, sedáváme tam takto ostatně dosti často. Jsa studenty bohosloví, zabředli jsme opět na tenký theologický led. Tématem se nám stala charismatická zbožnost a její projevy. Spolužák jsa z Církve Bratrské,…


A teď vážně - proč čtu Písmo, protože je psáno surovým paragrafovým i jemným básnickým stylem, který prozrazuje, že čtení Písma má a musí ve čtenářích skutečně rozehrávat vždy a znovu hru myšlenek a emocí (ve víře nám Boží ruach nedá spát).. I mně…


5. 11. 2008 18:21

Teze o existenci elementární víry předpokládá základní vztah Já-Ty mezi člověkem a Bohem, a to nejen mezi věřícím křesťanem, ale mezi opravdu každým člověkem. Tento vztah je vztah stvoření (Stvořitel - strořený, vykoupení (Vykupitel - vykoupený) a…


4. 11. 2008 10:00

Laskavý Bože, dej, ať se reformací nepyšníme a co jest pravá reformace pochopíme. Amen. >>Milí bratři a milé sestry<<, jsem rád, že mohu být opět mezi vámi a kázat vám při tak vzácné příležitosti, jako je Památka reformace.Původně jsem pro vás měl…


14. 10. 2008 23:23

Jak zarážející je ona věta, čekali bychom ji spíše od někoho, kdo o Bohu, vířa, křesťanství či církvi moc neví, než ode mne.Ale co je to pohádka?Pohádka je něco, co jak už samo slovo po-hádka napovídá, NÁSLEDUJE PO HÁDCE. Pohádka je tedy více než…


14. 10. 2008 22:58

Chci se s vámi podělit o velice nevšední zážitek z této útlé sbírečky básní. Stalo se vám někdy, že byste četli knihu od někoho, koho znáte, o lidech, které znáte? Mne se to v této knížečce Rudy Režňáka, slovenského básíka, theologa, trochu bohéma a…


23. 9. 2008 14:28

Tak jsem si dnes na hebrejštině užil, probírala se slovesa tertiae hej mezi něž patří i sloveso H-J-H (být), které má co dočinění s Božím Jménem, jímž jest slavný tetragram J-H-V-H a jelikož v hebrejštině platí slavná zásada, že H, J, V jedno jsou,…


22. 9. 2008 21:24

Zamyšlení nad textem z Matoušova evangelia 22, 34-46:Za Jeříšem přichází zákoník a táže se jej a my nevíme, nevíme proč se jej táže? Snad aby Ježíše zkoušel nebo snad přichází a upřímně hledá? Otázka, kterou zákoník pokládá je velmi složitá - celá…


8. 9. 2008 19:57

Od externího blogisty Zdeňka Kříže:&quot; John A. T. RobinsonČestně o BohuÚvodAutor knihy, John A. T. Robinson, v této tenké publikaci reflektuje změny, které kolem něj probíhají, resp. probíhali. Bultmann, Bonhoeffer, Buber, Tillich… výčet…


8. 9. 2008 19:54

Tak mám externího spolupracovníka, jenž mi pomůže plniti blog.Jest jím můj komiliton z akademické obce Zdeněk Kříž z české církve marokánske (CB pro neznalou většinu).


« novější 1 6 10 15 16 17 18 19 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz