Pokus reflektovat svůj život a texty svatých Písem.
8. 10. 2009 23:15

Na text Mk 11, 12-14.20-22 Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal Ježíš hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: "Ať z…


24. 8. 2009 22:21
Rubrika: Biblická zamyšlení | Štítky: kázání

Lukáš 18: 9. I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce, podobenství toto: 10. Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus, a druhý publikán. 11. Farizeus stoje, takto se sám v…


22. 8. 2009 13:51

Když jsem v Katolickém kancionále narazil na píseň číslo 514, zůstal jsem chvíli jako oněmnělý... "Hospodine všech věcí Pane..." a "Nejmocnější Bože otče..." jsou přece součásti tropu předbělohorské liturgie českých luterských sborů. Bratři…


11. 8. 2009 22:22

Biblický text, jak jej máme první kapitole Geneze nám zní dosti pohádkově (myticky), ale je to zvláštní pohádkový (mytický) text, neboť v sobě má skrytu hlubokou polemiku s tím, co pohádku dělá pohádkou (s mýtem a jeho prvky). Národy kolem Izraele…


22. 7. 2009 10:44

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> (Mt 5, 20 - 26) Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že…


27. 5. 2009 21:36

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } --> Etika 19. století – Zamyšlení nad stavbou jejích konceptů, zvláště pak Schleiermacherovým (má…


27. 5. 2009 21:32

Podrobná exegeze páně theologova aneb ukažme, že se theolog nefláká. nz_pros_ii.doc


27. 5. 2009 21:29

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Proseminární práce ze systematické theologie: Hans Küng, Krédo Předmluva „Theolog na hraně“, tak je Hans Küng nazýván v jedné o něm nedávno vyšlé knize, tak se také dá…


27. 5. 2009 21:27

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Szilárd Borbély: POMPA FUNEBRIS Nevěda, zda-li se nesnažím ukousnout si přílišné sousto, pokusím se recenzovat knihu, která mne v poslední době opravdu velice zasáhla a…


27. 5. 2009 21:25

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt } P { margin-bottom: 0.21cm } A.sdfootnoteanc { font-size: 57% } --> Pane kolego, co to znamená „věřit“? Tak je…


« novější 1 6 10 12 13 14 15 16 17 18 19 starší »
Autor blogu Grafická šablona signály.cz